شنبه ۰۹ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - زراعت


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - زراعت

کد مترجم: 762

در صورتی که ترجمه مترجم 762 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 762 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی کشاورزی

Contrasting effects of long term versus short-term nitrogen addition on photosynthesis and respiration in the Arctic

 

We examined the effects of short (1–4 years) and long-term (22 years) nitrogen (N) and/or phosphorus (P) addition on the foliar CO2 exchange parameters of the Arctic species Betula nana and Eriophorum vaginatum in northern Alaska. Measured variables included: the carboxylation efficiency of Rubisco (Vcmax), electron transport capacity (Jmax), dark respiration (Rd), chlorophyll a and b content (Chl), and total foliar N (N). For both B. nana and E. vaginatum, foliar N increased by 20–50 % as a consequence of 1–22 years of fertilisation, respectively, and for B. nana foliar N increase was consistent throughout the whole canopy. However, despite this large increase in foliar N, no significant changes in Vcmax and Jmax were observed. In contrast, Rd was significantly higher ([25 %) in both species after 22 years of N addition, but not in the shorter-term treatments. Surprisingly, Chl only increased in both species the first year of fertilisation (i.e. the first season of nutrients applied), but not in the longer-term treatments. These results imply that: (1) under curre (low) N availability, these Arctic species either already optimize their photosynthetic capacity per leaf area, or are limited by other nutrients; (2) observed increases in Arctic NEE and GPP with increased nutrient availability are caused by structural changes like increased leaf area index, rather than increased foliar photosynthetic capacity and (3) shortterm effects (1–4 years) of nutrient addition cannot always be extrapolated to a larger time scale, which emphasizes the importance of long-term ecological experiments.

اثرات متضاد اضافه کردن کوتاه مدت در مقابل طولانی مدت نیتروژن بر روی فتوسنتز و تنفس در قطب شمال

ما اثرات کوتاه مدت (4-1 روز) و بلند مدت (22 روز) اضافه کردن نیتروژن و یا فسفر  بر روی پارامترهای CO2 قابل تبادل در گونه های Betula nana و Eriophorum vaginatum در آلاسکای شمالی مورد بررسی قرار دادیم. متغیرهای اندازه گیری شده شامل کارایی کربوکسیلاسیون روبیسکو، ظرفیت انتقال الکترون، تنفس تاریکی، میزان کلروفیل a و b  و نیتروژن کل برگ بود. برای هر دو گونه محلول پاشی نیتروژن به ترتیب حدود 20 تا 50 درصد در نتیجه 1-22 سال حاصلخیزی شد. و برای B. nana محلول پاشی نیتروژن باعث افزایش در سراسر کل کانوپی درخت گردید. با این وجود این افزایش بزرگ در محلول پاشی برگ ها هیچ تغییر معنی داری در کارایی کربوکسیلاسیون روبیسکو و ظرفیت انتقال الکترون مشاهده نشد برعکس تنفس تاریکی به طور معنی داری (بیشتر از 25 درصد) در هر دو گونه بعد از 22 روز اضافه کردن نیتروژن افزایش یافت. اما نه در تیمارهای کوتاه مدت. به طور تعجب آوری میزان کلروفیل در هر دو گونه ی گیاهی در سال اول لقاح افزایش یافت ( یعنی در فصل اول مواد غذایی به کار برده شده است). اما نه در تیمارهای طولانی مدت. این نتایج حاکی از این است که تحت شرایط دردسترس بودن نیتروژن پایین، این گونه ها توانایی فتوسنتزی را در سطح برگ خود بهینه سازی کرده یا بوسیله ی مواد غذایی دیگری محدود می کنند. 2: افزایش مشاهده شده در NEE و GPP با افزایش مواد غذایی موجود بوسیله ی تغییرات ساختاری مشابه افزایش شاخص سطح برگ به جای افزایش ظرفیت فتوسنتزی برگ و 3: اثرات کوتاه مدت (1-4 ساله) اضافه کردن مواد غذایی معمولا نمی تواند به یک مقیاس طولانی مدت برون یابی شود که این موضوع براهمیت آزمایشات اکولوژی بلند مدت تاکید می کند.


Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-کشاورزی---زراعت1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان