شنبه ۰۹ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - جوانه زنی بذر گیاه آفتابگردان


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - جوانه زنی بذر گیاه آفتابگردان

کد مترجم: 762


در صورتی که ترجمه مترجم 762 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 762 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی کشاورزی

Effects of Salinity, Temperature, and Polyethylene Glycol on the Seed Germination of Sunflower, Helianthus annuus L

Salinization has severe influences on agriculture in the whole world. The main aims of this work were to evaluate osmotic effect and ion effect of NaCl on seed germination of three sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars interacting with three alternating temperature regimes and to select the most salt tolerant cultivars to plant in the saline region. Seeds were germinated in the isotonic NaCl and polyethylene glycol (PEG) solutions of −0.45, −0.90, −1.34, −1.79, and −2.24MPa at 10 : 20, 15 : 25, and 20 : 30C temperature regimes. Both NaCl and PEG inhibited germination, but the effects of NaCl were less as compared to that of PEG, which means that adverse effects of PEG on germination were due to osmotic effect rather than specific ion accumulation. For the three cultivars, higher germination occurred at 10 : 20C inNaCl treatments and at 20 : 30C in the isotonic PEG treatments. Among the three cultivars, Sandaomei (SDM) is the most tolerant to salt and PEG stress.


اثرات شوری، دما و پلی اتیلن گلیکول بر روی جوانه زنی بذر گیاه آفتابگردان

شوری به شدت کشاورزی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثرات اسمزی و اثرات یونی نمک بر روی جوانه زنی بذر سه رقم آفتابگردان با سه رژیم دمایی متناوب و انتخاب بهترین رقم متحمل به شوری می باشد. بذرها در نمک مساوی و محلول پلی اتیلن گلیکول 45/0-، 90/0-، 34/1-، 79/1- و 24/2- مگاپاسکال با رژیم دمایی 10:20، 15:25 و 20:30 درجه سانتی گراد جوانه زدند. هر دوی نمک و پلی اتیلن گلیکول باعث مهار جوانه زنی شدند اما اثرات نمک در مقایسه با پلی اتیلن گلیکول کمتر بود که این بدین معنی است که اثرات مضر پلی اتیلن گلیکول بر روی جوانه زنی به واسطه ی اثرات اسمزی نسبت به تجمع اسمزی ویژه می باشد. برای این سه رقم جوانه زنی بالاتر در 10:20 درجه در تیمار نمک و 20:30 درجه در تیمار پلی اتیلن گلیکول یکسان، می باشد. در میان این سه رقم، رقم ساندومی متحمل ترین رقم به تنش شوری و پلی اتیلن گلیکول می باشد.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-کشاورزی---جوانه-زنی-بذر-گیاه-آفتابگردان8.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان