شنبه ۰۹ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - بیماری شناسی و گیاه پزشکی


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - بیماری شناسی و گیاه پزشکی

کد مترجم: 762

در صورتی که ترجمه مترجم 762 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 762 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی کشاورزی

Use of some essential oils as post-harvest botanical fungicides in the management of grey mould of grapes caused by Botrytis cinerea

 Abstract During screening of twenty six essential oils against Botrytis cinerea, the essential oils of the ten plants viz. Chenopodium ambrosioides, Eucalyptus citriodora, Eupatorium cannabinum, Lawsonia inermis, Ocimum canum, O. gratissimum, O. sanctum, Prunus persica, Zingiber cassumunar and Z. officinale were found to exhibit absolute fungitoxic activity (100% growth inhibition). The essential oils of O. sanctum, P. persica and Z. officinale were selected for further investigation because these oils showed lower Minimum Inhibitory Concentration (MIC) as compared to the other fungitoxic oils. The selected oils were subsequently standardized through physico-chemical and fungitoxic properties. The MIC values of O. sanctum, P. persica and Z. officinale were found to be 200, 100 and 100 ppm (mg/l) respectively. The oils showed fungistatic nature at their respective MIC. The oils were thermostable, and exhibited a wide range of fungitoxicity against 15 other post-harvest fungal pathogens. The oils had the potency to withstand high inoculum density. The antifungal potency of oils was found to be greater in comparison to some prevalent synthetic fungicides. Practical applicability of the essential oils was observed in control of grey mould of grapes caused by B. cinerea during storage. The O. sanctum- and P. persica-oil-treated grapes showed enhancement of storage life up to 5 and 4 days respectively. The storage life of Z. officinale-oil-treated grapes was found to be enhanced up to 6 days. The oils did not exhibit any phytotoxic effect on the fruit peel. Therefore, the oils could be recommended as a potential source of ecofriendly botanical fungicide, after long term and wide ranging trials.


استفاده از برخی اسانس ها به عنوان قارچ کش های گیاهی پس از برداشت در مدیریت کپک خاکستری انگورهای ایجاد شده توسط   Botrytis cinerea

در طول غربالگری 26 اسانس برعلیه قارچ Botrytis cinerea ، اسانس 10 گیاه یعنی سلمه تره، اکالیپتوس، فرفیون (شیرسگ)، حنا، ریحان، ریحان درختچه ای، هلو، زنجبیل یافت شده است که فعالیت قارچ کشی مطلق را نشان دادند (100 درصد مهار رشد). اسانس ریحان، هلو و زنجبیل برای تحقیقات بیشتر انتخاب شدند به این دلیل که این اسانس ها حداقل غلظت مهار کنندگی را در مقایسه با سایر اسانس های قارچ کش نشان دادند. اسانس های انتخاب شده متعاقبا از طریق خصوصیات فیزیکی شیمیایی و قارچ کشی آن ها استاندارد شده بودند.  مقادیر برای ریحان ، هلو و زنجبیل به ترتیب 200، 100 و 100 میلی گرم بر لیتر می باشد. اسانس ها ماهیت قارچ کشی با MIC مربوط به خودشان را نشان دادند. اسانس ها مقاوم به حرارت بوده و یک محدوده ی وسیعی از قارچ کشی بر علیه 15 عامل بیمارزای قارچی پس از برداشت دیگر را نشان دادند. اسانس ها توان مقاومت در برابر تراکم بالای باکتری ها را دارند. قدرت ضدقارچی اسانس های یافت شده در مقایسه با برخی قارچ کش های صنعتی رایج بیشتر بود. کاربرد عملی اسانس ها در کنترل کپک خاکستری انگور توسط B. cinerea در طول انبارداری مشاهده شده است. انگورهای تیمارشده با اسانس  ریحان و هلو افزایش عمر انبارداری را به ترتیب بالای 5 و 4 روز نشان دادند. عمر انبارداری انگورهای تیمار شده با اسانس زنجبیل بیش از 6 روز افزایش یافت. اسانس ها هیچ اثر سمی را بر روی پوست میوه نشان ندادند. بنابراین اسانس ها می توانند بعد از مدت طولانی و انجام آزمایشات گسترده، به عنوان یک منبع بالقوه از قارچ کش های گیاهشناسی توصیه شوند.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-کشاورزی---بیماری-شناسی-و-گیاه-پزشکی10.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان