چهارشنبه ۰۶ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

کد مترجم: 762

در صورتی که ترجمه مترجم 762 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 762 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی کشاورزی

Climate change impacts on irrigated agriculture in the Guadiana riverbasin (Portugal)

 This study evaluates climate change potential impacts on irrigated agriculture in the Guadiana river basin,in the south of Portugal, by running long-term soil water balance simulations using the ISAREG modeland taking into consideration the maximum potential yield. The ISAREG simulations were focused in aset of the most locally representative crops to assess the evolution of net and total water requirements,considering a monthly time step for two 30-year future periods, (2011–2040) and (2041–2070). Referenceevapotranspiration was estimated using the temperature-based Hargreaves–Samani equation, and thesimulations were performed using, as inputs, a combination of five climate change scenarios built usingthe Ensemble-Delta technique from CMIP3 climate projections datasets to set different alternative climatechange bracketing conditions for rainfall and air temperature. Water balance outputs for different climatescenarios were combined with four agricultural scenarios allowing for the estimation of total irrigationrequirements.A general increase in crop irrigation requirements was estimated, mainly for those crops as maize, pas-ture, and orchards that are already big irrigation water consumers. Crops as olive groves and vineyards,well adapted to the Mediterranean conditions, show less sensitivity to climate change. The combinedresults of crop irrigation requirements for climate change and agricultural scenarios allow for the expec-tation of sustainability for the agricultural scenarios A and C, essentially defined by the complete use ofthe irrigation network and systems currently being constructed with the Alqueva project, but not for theambitious irrigation area expanding scenario B.


اثرات تغییرات اقلیم بر روی کشاورزی آبی در حوضه ی رودخانه ی گوادیانا (پرتغال)

این مطالعه به منظور بررسی اثرات بالقوه تغییرات اقلیم بر روی کشاورزی آبی در حوضه ی رودخانه ی گوادیانا در جنوب کشور پرتغال با اجرای شبیه سازی تعادل آب و خاک طولانی مدت با استفاده از مدل ISAREG و با درنظرگرفتن حداکثر عملکرد بالقوه انجام شد. شبیه سازی ISAREG بر روی یک مجموعه ای از محصولات محلی به منظور تعیین تکامل آب خالص و کل موردنیاز، با درنظرگرفتن یک مرحله ی زمانی ماهانه برای دو دوره ی 30 سال آینده، (2011-2040) و (2041 2070) تمرکز کرده است. تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از معادله ی هارگواز- سامانی براساس  درجه حرارت تخمین زده شد و شبیه سازی با استفاده از یک مدل خروجی، یک ترکیبی از پنج سناریوی تغییر اقلیم ساخته شده با استفاده از تکنیک دلتا- انزمبل از داده های آب و هوایی CMIP3 به مجموعه شرایط تغییر اقلیم متناوب مختلف برای بارش و دمای هوا انجام شد. خروجی تعادل آب  برای سناریوهای اقلیم مختلف با چهار سناریوی کشاورزی برای تخمین کل آبیاری مورد نیاز ترکیب گردید.

یک افزایش کلی در آبیاری مورد نیاز محصول. عمدتا برای آن دسته از محصولاتی مانند ذرت، محصولات مرتعی و باغی که در حال حاضر بزرگترین مصرف کنندگان آب آبیاری می باشند تخمین زده شد. محصولاتی مانند زیتون و انگور که به خوبی شرایط مدیترانه ای سازگاری هستند حساسیت کمتری را به تغییرات آب و هوایی نشان دادند. نتایج ترکیبی آبیاری مورد نیاز محصول برای تغییر اقلیم و سناریوهای کشاورزی اجازه به پایداری برای سناریوی کشاورزی A و C می دهد و اساسا به وسیله ی استفاده ی کامل از سیستم ها و شبکه های آبیاری که در حال حاضر با پروژه ی آلکووا ساخته شده است تعریف شده است. اما این نتایج برای توسعه ی منطقه ی آبیاری سناریویB نمی باشد.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-کشاورزی---آبیاری-و-زهکشی8.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان