شنبه ۰۹ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت - مدیریت استعداد


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت - مدیریت استعداد

کد مترجم: 57

در صورتی که ترجمه مترجم 57 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 57 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت

While it is difficult to define and manage talent, it is also very challenging to integrate talent management with organizational performance management. A limited number of studies explicitly link human resource management to performance management, usually under the rubrics of SHRM. The idea is that performance appraisal systems for human resources are part of the larger performance management system. And performance appraisal systems play a very important role in identifying, rewarding, and tracking development of talent in the organization.

در حالی که تعریف و مدیریت استعداد دشوار است، ترکیب مدیریت استعداد و مدیریت عملکرد سازمانی نیز بسیار چالش برانگیز است. تعداد محدودی از مطالعات به طور واضح به پیوند میان منابع انسانی و مدیریت عملکرد، معمولا تحت عنوان (SHRM) ، پرداخته اند. این ایده بدین گونه است که سیستم های ارزیابی عملکرد برای منابع انسانی بخشی از سیستم مدیریت عملکرد بزرگ تر محسوب می شوند، و سیستم های ارزیابی عملکرد نقش بسیار مهمی را در تشخیص پاداش دهی و پیگیری توسعه استعدادها در سازمان بر عهده دارند.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مدیریت---مدیریت-استعداد1.html

دیدگاه کاربران

سید ابوالفضل حسینی لواسانی :

در حالی که تعریف و مدیریت کردن استعداد دشوار است، یکپارچه سازی مدیریت استعداد با مدیریت عملکرد سازمانی نیز بسیار چالش برانگیز است. معدودی از مطالعات، که معمولا تحت معیارهای کیفی جامعه مدیریت منابع انسانی (SHRM) انجام شده اند، وجود رابطه ای معنادار بین منابع انسانی و مدیریت عملکرد را تصریح نموده اند. ایده اصلی آن است که نظام های ارزیابی عملکرد منابع انسانی بخشی از یک نظام مدیریت عملکرد بزرگتر است و نظام های ارزیابی عملکرد نقشی بسیار مهم در شناسایی، جبران خدمات، و پیگیری پرورش استعداد نیروی انسانی در سازمان ایفا می کنند.

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان