شنبه ۰۹ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت - مدیریت استراتژیک


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت - مدیریت استراتژیک

کد مترجم: 26

در صورتی که ترجمه مترجم 26 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 26 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت

Building and maintaining brand loyalty are one of the central themes of research for marketers for a very long time. Marketers have utilized various means to maintain the brand loyalty of their customers. One of the recent means is the social media marketing. The aim of this study is to identify the effect of social media marketing on brand loyalty of the consumers, given that the concept is receiving increasing attention from marketing academia and practitioners. The scope of the study consists of customers who follow at least one brand on the social media in Turkey and the data were collected through the administration of a structured questionnaire with a sample of 338 people and tested via stepwise multiple regression analysis. The results of the study showed that brand loyalty of the customers is positively affected when the brand (1) offers advantageous campaigns, (2) offers relevant content, (3) offers popular contents, (4) appears on various platforms and offers applications on social media; were used by using SPSS 17.0 version. Customers prefer to share music, technological-related, and funny contents on social media platforms. Based on our results, this study can be considered as a pioneer in this new area of marketing, and propose several tactics for the practitioners.

ساختن و حفظ وفاداری به نام تجاری یکی از زمینه های اصلی پژوهش برای بازاریابان برای زمانی بسیار طولانی است. بازاریابان از ابزارهای گوناگونی به منظور حفظ وفاداری به نام تجاری مشتریان خود، استفاده کرده اند. یکی از ابزار های اخیر بازاریابی، رسانه های اجتماعی است. هدف از این مطالعه، شناسایی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری از  سوی مصرف کنندگان، با توجه به مفهوم دریافت افزایش توجه بازاریابی از طرف دانشگاه و شاغلان است. محدوده مورد مطالعه، شامل مشتریانی که حداقل یک نام تجاری را در رسانه های اجتماعی در ترکیه  دنبال می کنند و داده ها از طریق مدیریت یک پرسشنامه ساختار یافته با یک نمونه   338  نفری از مردم جمع آوری شده و از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، گام به گام  مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که وفاداری به نام تجاری از طرف مشتریان دارای اثرات مثبتی است، آنهم  زمانی که نام تجاری (1) گروه های مبارزاتی سودمند، (2) محتوای مرتبط و (3) محبوبی را پیشنهاد می دهد، (4) بر سیستم  گوناگون ظاهر شده و برنامه های کاربردی را در رسانه های اجتماعی ارائه می دهد،  که با استفاده از SPSS 17.0  بکار رفته است. مشتریان ترجیح می دهند  که موسیقی، مباحث مرتبط با فناوری و مضامین طنز و سرگرمی را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. بر اساس نتایج  مطالعه یمان، این مطالعه می تواند به عنوان پیشگامی در این زمینه جدید از بازاریابی در نظر گرفته شده ، و چندین تاکتیک برای مشاغل گوناگون را ارائه دهد.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مدیریت---مدیریت-استراتژیک10.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان