چهارشنبه ۰۶ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی شیمی - شیمی آلی - شیمی معدنی - شیمی کاتالیست


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی شیمی - شیمی آلی - شیمی معدنی - شیمی کاتالیست

کد مترجم: 863


در صورتی که ترجمه مترجم 863 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 863 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.


Microcalorimetric titrations have been performed in acidic aqueous solution at 25 C to calculate the complex stability constants (KS) and thermodynamic parameters (_G, _H, and T_S) for the stoichiometric 1:1 complexation of lanthanoid (III) nitrates (La-Gd, Tb) with 5,11,17,23-tetrasulfonato-25,26,27,28 tetrakis (hydroxy carbonyl methoxy) calix[4] arene (2) and 5,11,17,23-tetrasu lfonato-thiacalix[4] arene (3).

Using the present and previous reported data on water-soluble calix [4] arenesulfonates (1) and structurally related analogues 2 and 3, the complexation behavior is discussed comparatively from the thermodynamic point of view. Possessing four carboxyls at the lower rim of parent calix[4]arenesulfonate (1), the derivative 2 displays the enhanced binding abilities for Sm3+. As compared with 1 and 2, p-sulfonatothiacalix[4]arene (3) gives not only the lower binding constants for all of lanthanoid(III) ions but also lower cations selectivity. Thermodynamically, the resulting complexes of lanthanoid(III) ions with 1 and its derivatives 2 and 3 is absolutely entropy-driven in aqueous solution, typically showing larger positive entropy changes. These larger positive entropy changes (T_S) and somewhat smaller positive enthalpy changes (_H) are directly contributed to the complexes stability as a compensative consequence


تیتراسیون‌های میکروکالرومتری به منظور محاسبه کردن ثابت‌های پایداری کمپلکس (Ks) و پارامترهای ترمودینامیکی (انرژی آزاد استاندارد گیبس  G°، آنتالپی استاندارد H° ، T-S°) با نسبت استوکیومتری  1:1 برای کمپلکس کردن نیترات‌های لانتانوئید(III) مانند تربیم (Tb)، گادوینیم (Gd)، و لانتان (La) (La-Gd, Tb) با لیگاندهای 5و11و17و23-تتراسولفوناتو-25و26و27و28تتراکیس (هیدروکسی کربونیل متوکسی)کالیکس]4[آرن (2) و  5و11و17و23-تتراسولفوناتوتیا کالیکس]4[ آرن (3) در محلول اسیدی آبکی در دمای 25درجه سانتیگراد انجام می‌شوند.

با استفاده از اطلاعات گزارش شده در قبل و حاضر، در مورد انحلال پذیری سولفونات‌های کالیکس ]4[آرن (1) و ساختارهای مشابه (2) و (3) در آب ، رفتار کمپلکس شدن بطور مقایسه‌ای از دیدگاه ترمودینامیکی مورد بحث واقع شد. سولفونات‌ کالیکس ]4[آرن (1) با در اختیار داشتن چهار گروه کربوکسیل در لبه‌ی پایینی ، و مشتق (2) افزایش در توانایی نگهداری یون را نشان می‌دهد. در مقایسه با (1) و (2)، فقط پارا-سولفوناتوتیاکالیکس]4[آرن (3) ثابت‌های بستگی پایینتری را برای همه‌ی یون‌های لانتانوئید (III) و همچنین انتخابگری پایینتری برای کاتیون‌ها بدست می‌آورد. از نظر ترمودینامیکی، نتایج کمپلکس شدن یون‌های لانتانویئد (III) با (1) و مشتقات (2) و (3) آن در محلول آبکی کاملاً از نظر آنتروپی خودبخودی است، و بطورخاص تغییرات مثبت بزرگترآنتروپی را نشان می‌دهد. این تغییرات بزرگتر مثبت آنتروپی و تقریباً کوچکتر مثبت آنتالپی به عنوان یک نتیجه جبرانی به طور مستقیم به پایداری کمپلکس شدن نسبت داده می‌شود.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-شیمی---شیمی-آلی---شیمی-معدنی---شیمی-کاتالیست9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان