یکشنبه ۰۳ بهمن ۰۰

درباره رشته روانشناسی

درباره رشته روانشناسی

 روانشناسی یکی ازشاخه های علوم انسانی میباشد. تا80 سال پیش روانشناسی را مطالعه روح وروان وروانشناس را شخصی میدانشستندکه اتفاقات درونی،ذهنی ومغزی رامانند خاطره ها ،تصورات و احساسات و افکار مطالعه میکند.مطابق بااین تعریف،روانشناسی شاخه ای ازذهنی ترین بخش دانش انسان؛یعنی فلسفه بود.اما ازاوایل قرن20 وباپیشرفت سریع دوعلم فیزیک و زیست شناسی،روانشناسی نیزمطالعه ذهنی(زندگی روانی)راکنارگذاشتن وبه مشاهده ومطالعه رفتارموجودات پرداخت.البته هنوز نیزروانشناس ها فرایندهای ذهنی را مطالعه میکننداما این کار رانه به صورت ثبت شخصی ادراکات واحساسات بلکه به شیوه عینی وعلمی انجام میدهند.

روانشناسی با150 سال عمر نسبت به شاخه های دیگر علمی جدید به شمارمیرود.هرچندکه سابقه و ریشه ی آن به سال های قبل ازمیلاد و یونان باستان برمیگردد.
به طورکلی رشته روانشناسی،ریشه در فلسفه داشته ومبانی نظری خودرا تاحدی از فلسفه گرفته است.این علم ،علمی گسترده است.
بااینکه این رشته تاریخچه نسبتا کوتاهی دارد،موضوعات و زیرشاخه های بسیاری را شامل میشود.
روانشناسان چه چیز هایی رابررسی میکنند؟

بررسی سلامت روان وبهداشت روان
بررسی مغزوکارکردهای آن ونقش آن دررفتاروفرایندهای روانی
مطالعه رفتارهای انسان وپیامدهای آن

کمک به بهبود عملکردانسان

مدیریت ومداخله دربحران


زیست شناسی وشیمی دراین رشته اهمیت بالای داردوبایدپایه علوم زیستی دانشجوی این رشته قوی باشد.به همین دلیل دانشجویان این رشته،امروزه دانشجوهای این رشته ازبین 2 گروه علوم انسانی و تجربی پذیرفته میشوند.ازطرف دیگرآمار و ریاضی و زبان انگلیسی دراین رشته اهمیت بالایی دارد.دانشجوی این رشته باید نسبت به اطراف وجامعه خود دیدعمیقی داشته باشدتابتواندطرافت های رفتاری افرادرادرک کند وبه ویژگی های روانی افرادپی ببرد.
این رشته یکی ازعلم هایی است که برای اکثرمردم جالب و جذاب میباشدوممکن است آن را دنبال کنندولی ممکن است تصورشان ازاین رشته درست نباشد؛حال انکه روانشناسی درزمینه علم عمل میکندوبا محدودیت های زیادی روبرو است.

بعضی ها فکرمیکنند روانشناس ها همه چیز دان هستند ومیتوانند برای هرمشکل آنها بهترین راه حل را ارائه کنند.این درحالی است که رواشناس ها میدانند؛نحوه تفکر افرادچگونه است،مشکلاتشان چگونه ایجادشده است وباچه روشی میتوان افرادرابه درست فکر کردن واحساس خوبی داشتن سوق داد.

بعضی از افراد عادی به اشتباه فکرمیکنندکه روانشناس به معنی دیوانه بودن است .اما اینطورنیست.مردم کلمه دیوانه رادرمورد فردی که رفتارش خارج ازحالت عادی باشد یابامشکلات خاصی دست وپنجه نرم کندبه کارمیبرند.
امادرواقع در روانشناسی ماهیچ مفهومی به اسم دیوانگی نداریم و درواقع آن رابررسی نمیکنیم.روانشناسی علم بررسی رفتاروفرایند های ذهنی وروانی است.بنابراین دایره ی آن گسترده ترازآن است که محدودبه قشر خاصی شود.


Link: http://faratarjome.ir/u/news/درباره-رشته-روانشناسی9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان